Đối tác của IconLaw

Đối tác và những khách hàng IConLaw đã tư vấn:

- Công ty Cổ phần KOMTEK _ Nhà đầu tư Singapore và Indonesia;

- Công ty Cổ phần Dịch vụ nền di động Việt Nam;

- Công ty Cổ phần Y Phục Minh Rồng _ Nhà đầu tư Hàn Quốc

Tin mới

Các tin khác